15 stycznia 2020

Program

CZWARTEK (20.05.2021)

11.00 - 13.00

Warsztaty Siemens

13.00 - 14.30

Sesja do wyboru

Sesja: Best papers of Nuclear Medicine Review

Koordynator: Prof. G. Kamiński (Warszawa)

Sesja sekcji techników i pielęgniarek

Warsztaty Takeda

Tematyka związana z zakresem medycyny nuklearnej

14.30 - 15.00

Przerwa kawowa

15.00 - 16.30

Sesja do wyboru

Sesja: Endokrynologia

Koordynator: Prof. J. Myśliwiec (Białystok)

Sesja: Neurologia

Koordynator: Prof. P. Lass (Gdańsk)

Warsztaty Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej

Kontrola Jakości w Medycynie Nuklearnej (projekt IAEA 9025)

18.00 - 20.00

Uroczyste Otwarcie Zjazdu w Pałacu Branickich

(Rektor, Konsultant Krajowy, Prezes PTMN, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)

Wykład inaugurujący: Sztuczna inteligencja w medycynie - Prof. M. Moniuszko (Prorektor UMB)

20.00

Welcome party w ogrodach pałacowych

Pałac Branickich

PIĄTEK (21.05.2021)

09.00 - 11.00

Sesja do wyboru

Sesja: Kardiologia

Koordynator: Prof. M.Dziuk (Warszawa)
Wykład wprowadzający: Prof. P. Słomka (Los Angeles,USA)

Sesja sekcji radiofarmacji

Koordynator: Prof. R. Mikołajczak (Warszawa)

11.00 - 11.30

Sesja plakatowa

11.30 - 13.45

Sesja Plenarna: Teranostyka nuklearna

Prof. M. Luster (Marburg, Niemcy), Prof. B. Kos-Kudła (Katowice),

Prof. J. Kunikowska (Warszawa), Prof. K. Herrmann (Essen, Niemcy)

13.45 - 14.30

Lunch

14.30 - 16.30

Sesja do wyboru

Sesja: Onkologia

Koordynator: Prof. B. Małkowski (Bydgoszcz)

Sesja: Przedkliniczne metody obrazowania

Prof. C. Halldin (Sztokholm, Szwecja), Prof. W. Brenner (Berlin, Niemcy)

16.30 - 16.45

Przerwa kawowa

Prezentacje wyróżnionych plakatów

16.45 - 18.00

Walne zgromadzenie członków PTMN

Wybory do władz PTMN - wyłącznie dla członków PTMN

19.00

Forum wymiany doświadczeń klinicznych

SOBOTA (22.05.2021)

09.00 - 10.30

Sesja do wyboru

Sesja: Sztuczna Inteligencja w medycynie nuklearnej

Koordynator: Prof. J. Braziewicz (Kielce)

Sesja: Klasyczna medycyna nuklearna

Koordynator:  Prof. B. Birkenfeld (Szczecin)

10.30 - 12.00

Sesja Plenarna: PET w onkologii i nie tylko

Prof. A. Chiti (Mediolan, Włochy), Prof. J.N. Talbot (Paryż, Francja), Prof. B. Małkowski (Bydgoszcz)

12.00 - 12.30

Przerwa kawowa

Prezentacje wyróżnionych plakatów

12.30 - 14.00

Sesja do wyboru

Sesja: Terapia

Koordynator: Prof. L. Królicki (Warszawa)

Sesja: Klasyczna MN

Koordynator: Dr hab. R. Czepczyński (Poznań)

Sesja sekcji fizyków

14.00 - 14.30

Podsumowanie i zakończenie XVII Zjazdu PTMN

Highlight lecture: Dr hab. R. Czepczyński (Poznań)

14.30 - 15.30

Lunch