15 stycznia 2020

Program

CZWARTEK (26.05.2022)

11.00 - 13.00

Warsztaty Akademii Siemens Healthineers

Obrazowanie PET/CT i PET/MR chłoniaków – od podstaw do zagwozdek interpretacyjnych.

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Bogdan Małkowski, kierownik Zakładu Medycy Nuklearnej w Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

Obrazowanie onkologiczne i kardiologiczne w technologii cyfrowej PET – badania rutynowe i specjalistyczne.

Prowadzenie: lek. med. Mariola Kleist oraz lek. med. Maciej Kołodziej, specjaliści medycyny nuklearnej w Zakładzie Medycyny Nuklearnej z ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

* Wykorzystane obrazy dotyczące chłoniaka Hodgkina dostarczyła Takeda Pharma

13.00 - 14.30

Sesja do wyboru

Sesja: Best papers of Nuclear Medicine Review 2017-2021

Przewodniczący: Prof. G. Kamiński, Prof. J. Kunikowska, Prof. M. Dziuk, Prof.  B. Małkowski 

A. Kolasińska-Ćwikła, A. Łowczak, K. Maciejkiewicz, J. Ćwikła
Peptide receptor radionuclide therapy for advanced gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors - from oncology perspective (I MIEJSCE)

B. Chrapko, M. Chrapko, A. Nocuń, T. Zubilewicz, B. Stefaniak, J. Mitura, A. Wolski, P. Terelecki
Patterns of vascular graft infection in 18F-FDG PET/CT (WYRÓŻNIENIE)

M. Benke, K. Wocial, W. Lewandowska, P. Rutkowski, P. Teterycz, P. Jarek, M. Dedecjus
Value of planar lymphoscintigraphy (PL) versus SPECT/CT in evaluation of sentinel lymph node in trunk melanoma – one center, large series retrospective study (WYRÓŻNIENIE)

W. Wojdowska, D. Pawlak, I. Cieszykowska, M. Zółtowska, T. Janiak,
T. Barcikowski, A. Stolarz, J. Choiński, J. Parus, P. Garnuszek,
R. Mikołajczak
Improved procedures of Sc(OH)(3) precipitation and UTEVA extraction for Sc-44 separation (WYRÓŻNIENIE)

M. Kobylecka, Ł. Koperski, W. Chudziński, P. Pihowicz, J. Mączewska,
M. Płazińska, M. Bogdańska, L. Królicki

Relationship between parathyroid gland scintigraphy and its histopathology, oxyphil cell content and volume: a retrospective study (WYRÓŻNIENIE)

A. Budzyńska, S. Osiecki, A. Mazurek, S. Piszczek, M. Dziuk
Feasibility of myocardial perfusion imaging studies in morbidity obese patients with a cadmium-zinc-telluride cardiac camera (WYRÓŻNIENIE)

SESJA: Sekcji techników i pielęgniarek

Przewodniczący: Mgr A. Sackiewicz , Dr A. Bajera 

dr A. Bajera
Współczesna technika w diagnostyce radioizotopowej
vs. obserwator.

mgr A. Bolanowski
Metoda scyntylacyjna, a bezpośrednia konwersja danych
w detekcji promieniowania gamma.

dr P. Cegła
Praktyczne aspekty dozymetrii u pacjentów poddawanych procedurom z wykorzystaniem radiofarmaceutyków.

mgr. A. Sackiewicz
Rok 2021 rokiem zmiany w zakresie przepisów z ochrony radiologicznej w medycynie nuklearnej.

14.30 - 15.00

BRUNCH SALA CZERWONA

15.00 - 16.30

Sesja do wyboru

Sesja: Endokrynologia

SALA KONGRESOWA

Przewodniczący: Prof. J. Myśliwiec,  Prof. A. Sowa-Staszczak, Dr hab. Z. Adamczewski 

Wykład wprowadzający:
Prof. A. Sowa-Staszczak- Rola diagnostyki scyntygraficznej i terapii radioizotopowej w endokrynologii 25’

Prezentacje ustne:

A. Moczulska, W. Chalewska, M. Benke,
E. Bruszewska, M. Szostek, A. Żyłka,
E. Stachlewska-Nasfeter,  J. Gałczyński,
P. Góralski, M. Dedecjus. Ocena przydatności metod półilościowych i wzorców wizualnych w różnicowaniu guzków tarczycy u chorych z niejednoznacznym wynikiem badania cytologicznego- doniesienie wstępne.

P. Szumowski, S. Abdelrazek, Ł. Żukowski, M. Mojsak, M. Sykała, A. Kociura, J. Myśliwiec. Skuteczność scyntygrafii SPECT-CT z użyciem 99mTc-DTPA w diagnostyce orbitopatii Gravesa.

P. Jarek, J. Makarewicz, J. Kuśmierek, M. Śliwińska-Puto, Z. Adamczewski. Ryzyko wystąpienia niedoczynności tarczycy u pacjentów z guzkami autonomicznymi leczonych jodem promieniotwórczym 131-I

M. Wyrzykowski, M. Gołąb, K. Woliński, R. Czepczyński, M. Ruchała. PET/CT w detekcji niejodochwytnych ognisk zróżnicowanego raka tarczycy.

M. Kołodziej, D. Brodowska-Kania, M. Saracyn, Ł. Kowalski, A. Mazurek, M. Dziuk, G. Kamiński. Stymulacja egzogennym ludzkim rekombinowanym TSH w badaniu PET/CT z FDG u pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy

Dyskusja 15’

Sesja: Neurologia

SALA 3

Przewodniczący: Dr B. Brockhuis, Prof. L. Królicki , Prof. J. Kuśmierek 

Wykłady:

Dr J. Mączewska- Medycyna nuklearna w neuroonkologii. 20’

Dr B. Brockhuis- Możliwości diagnostyki nuklearnej w obrazowaniu chorób neurozwyrodnieniowych przebiegających z otępieniem: stan aktualny i perspektywy. 30’

Prezentacje ustne:

J. Dąbrowski- Wizualna i półilościowa ocena badanie DAT– SCAN doświadczenia własne. 20’

A. Macioszek , I. Wenzel-Duszyńska, A. Kołodziejczyk, B. Mielcarek, P. Piwkowski, J. Żebrowski, E. Ośka Wstępna ocena obrazowania układu pozapiramidowego za pomocą [ 123 I]FP-CIT w odniesieniu do stanu klinicznego chorych z objawami zespołu parkinsonowskiego. 10’

Dyskusja 10’

Sesja Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej

SALA 1

Kontrola jakości w medycynie nuklearnej (projekt IAEA POL9027)
Przewodniczący: Dr Dariusz Kluszczyński (KCORwOZ)

Prof. P. Slomka - Cardiac PET/CT imaging: the value and practical aspects of myocardial perfusion and myocardial blow flow, and coronary calcium quantification

Prof. K. Herrmann - Improve your PSMA-PET/CT reading skills

M. Piec - Obecnie stosowane metody ograniczenia dawki promieniowania w badaniach PET

16:30 - 18.00

Przejście uczestników na Uroczyste Otwarcie Zjazdu w Budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

18.00 - 20:00

Uroczyste Otwarcie Zjazdu Budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w auli Pałacu Branickich

Rektor, Konsultant krajowy, Prezydent EANM, Prezes PTMN, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 Wykład inaugurujący: Rozwój medycyny nuklearnej w UMB dziś i jutro- Prof. A. Krętowski (Rektor UMB)

20.00-22:00

Welcome party kolacja w ogrodach pałacowych


Budynek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Pałac Branickich

PIĄTEK (27.05.2022)

09.00 - 11.00

Sesja do wyboru

Sesja: Kardiologia

SALA KONGRESOWA

Przewodniczący: Prof. M. Dziuk, Prof. P. Słomka, Prof. M. Kostkiewicz, Prof. K. Kamiński 

Wykład wprowadzający: Prof. P. Słomka- Innowacje w kardiologii Nuklearnej 20’  

Prezentacje ustne:

K. Kamiński, R. Kazimierczyk, P. Szumowski, Ł. Małek, J. Myśliwiec. Obrazowanie PET/MR u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym.

K. Jóźwik-Plebanek, J. Wnuk, M. Cacko, M. Gawor, M. Franaszczyk, J. Grzybowski, A. Teresińska. Amyloidoza serca w scyntygrafii wykonywanej przy użyciu [99mTc]Tc-DPD. Doświadczenia 1-ośrodkowe.

M. Kleist, A. Mazur. Porównanie jakościowej (SSS) z ilościową (MFR) oceną zaburzeń perfuzji w PET/CT z 13N-amoniakiem, u chorych z istotnymi zwężeniami głównych tętnic wieńcowych- wstępne doświadczenia własne.

Dyskusja 10’

Wykłady i dyskusja panelowa: Amyloidoza serca – możliwości diagnostyki radioizotopowej

Dr K. Holcman- Amyloidoza serca niejedno ma imię 15’

M. Kostkiewicz-  Możliwości diagnostyki scyntygraficznej 15’

M. Dziuk- Badana PET w amyloidozie serca 15’

Dyskusja panelowa- Prof. P. Słomka , Dr K. Holcman, Prof. M. Kostkiewicz, Prof. Kamiński, Prof. M. Dziuk 15’

Sesja sekcji radiofarmacji

SALA 3

Przewodniczący: Prof. R. Mikołajczak, dr hab. Piotr Garnuszek, Mgr Paweł Ochman 

Wykład wprowadzający: Prof. R. Mikołajczak- Alfa, beta, gamma… cyklotron 30 MeV nie tylko do badań PET 30’

Prezentacje ustne:

W. Wojdowska, D. Pawlak, M. Żółtowska, M. Wyczółkowska, U. Karczmarczyk, P. Garnuszek, J. Parus, R. Mikołajczak.  Charakterystyka biologiczna nowego ligandu PSMA znakowanego Sc-47

I. Cieszykowska, M. Radzik, T. Janiak, P. Rybak, M. Maurin, R. Mikołajczak, P. Garnuszek. Standaryzacja procesu znakowania zestawu MultiSom itrem-90 i lutetem-177 oraz badanie strat radiofarmaceutyku w zależności od przyjętej metody podania pacjentowi

M. Maurin, B. Janota, J. Pijarowska-Kruszyna, A. Jaroń, M. Radzik, M. Wyczółkowska, A. Sikora, P. Garnuszek. Zestaw PMA-02 (PSMA-T4) do znakowania 99mTc

M. Dziuk, M. Gerszewska, A. Członkowska, T. Litwin, A. Antos. Pozytonowa tomografia emisyjna PET - CT metabolizmu miedzi 64- Cu u chorych z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby Wilsona

P. Ochman, A. Sackiewicz, M. Dedecjus Generatory radionuklidowe i ich kontrola jakości w codziennej praktyce radiofarmaceutycznej

20’ Dyskusja

11.00 - 11.30

Sesja plakatowa - prezentacja wyróżnionych plakatów

11.30 - 13.30

Plenary session: Nuclear theranostics

Chairmen: Prof. L. Królicki, Prof. M. Luster, Prof. J. Kunikowska, Prof. K. Herrmann 

Plenary lectures:

Prof. L. Królicki- Idea of theranostics in nuclear medicine 30’

Prof. M. Luster- Radioiodine treatment in a theranostic aspect 30’

Prof. J. Kunikowska- Neuroendocrine tumors - experience with somatostatin receptor radionuclide therapy 

30’

Prof. K. Herrmann- PSMA directed imaging and therapy 30’

13.30 - 14.30

Lunch

14.30-16.00

Sesja do wyboru

Sesja: Onkologia

Przewodniczący: Prof. B. Małkowski, Prof. M. Dedecjus, Dr hab. D. Handkiewicz-Junak 

Prezentacje ustne:

B. Bromińska, R. Czepczyński, B. Janota, R. Mikołajczak, T. Maina, M. Ruchała. [99mTc]Tc-DB15 - nowy antagonista receptorów GRPR w diagnostyce onkologicznej – pierwsze doświadczenia.

P. Cegła, F. Hofheinz, E. Burchardt, R. Czepczyński, A. Kubiak, J. Van den Hoff, P. Nikulin, A. Boś-Liedke, A. Roszak, W. Cholewiński. Wartość prognostyczna parametrów wartości wychwytu (SUV i SUR) i asferyczności (ASP) guza pierwotnego u pacjentek z rakiem szyjki macicy.

N. Siminiak, K. Winiecka, I. Miechowicz, W. Cholewiński, M. Ruchała, R. Czepczyński. Can PSA level and its change in time predict localization of prostate cancer relapse, assessed by PET-CT with 18F-choline?

W. Cytawa, S. Kircher, S. Weber, P. Hartrampf, T. Bandurski, B. Brockhuis, P. Lass, J. Tran-Gia, A. Schirbel, H-J. Wester, A. K. Buck, C. Lapa. Niejednorodna ekspresja receptorów PSMA w raku prostaty jako przyczyna ujemnego wyniku badania 68Ga-PSMA PET/TK? Prezentacja wyników immunohistochemicznej weryfikacji 40 pacjentów poddanych radykalnej prostatektomii

P. Cegła, M. Wojewódzka, I. Gorczewska, G. Łapińska, A. Sackiewicz, M. Dedecjus. Korelacja poziomu T-PSA i miejsca występowania zmian przerzutowych w badaniu [68]Ga-PSMA PET/CT u pacjentów po radykalnej prostatektomii z powodu raka gruczołu krokowego.

P. Cegła, K. Ścibisz-Dziedzic, K. Witkowska, A. Kubiak, E. Wierzchosławska, W. Kycler, B. Chrapko, R. Czepczyński. Drugi niezależny nowotwór wykryty w trakcie standardowego badania [18F]FCH PET/CT u chorych z rakiem prostaty – wieloośrodkowa, retrospektywna analiza 1345 pacjentów.

I. Samek, N. Wtykło-Bartoszcze, A. Żelazowska, M. Pachowicz, M. Jańczyk. Wartość diagnostyczna SPECT/CT w scyntygrafii kości u pacjentów onkologicznych – seria przypadków.

20’ Dyskusja

Dyskusja 15’

Sesja: Przedkliniczne metody obrazowania

Przewodniczący: Prof. C. Halldin,  Prof. W. Brenner, Dr hab. A. Gromotowicz-Popławska, Dr M. Białek-Pietras.

Wykłady:

Prof. C. Halldin (Sztokholm, Szwecja Karolinska Institutet PET Centre- Department of Clinical Neuroscience)- Translational PET Neuroimaging and Drug Development 25’

Prof. W. Brenner on line (Berlin, Niemcy Charité- Department of Nuclear Medicine)-  Preclinical Radionuclide Imaging with SPECT/CT and PET/MRI in Mice and Rats 25’

Dr hab. A. Gromotowicz-Popławska (Polska) - Perspektywy badań przedklinicznych w Białostockim Centrum Obrazowania Molekularnego 15’

Dr Magdalena Białek-Pietras, Dr K. Kasprzak (Polska)- Systemy do obrazowania zwierząt Mediso nanoScan® Family 15’

Dyskusja 10’

Sesja PAN

Przewodniczący: Prof. A. Teresińska,  Prof. Leszek Królicki 

Prof. L. Królicki- Nobel dla medycyny nuklearnej 20’

Prof. J. Braziewicz- Interdyscyplinarność i innowacyjność- siła medycyny nuklearnej 20’

Prof. A. Teresińska, Prof. L. Królicki, Prof. B. Birkenfeld, Prof. M. Dziuk, Prof. M. Kostkiewicz, Prof. A. Płachcińska- Stan polskiej kardiologii nuklearnej 20’

Prof. A. Płachcińska- Europejskie działania zmierzające do harmonizacji audytów klinicznych  w radioterapii, radiologii i medycynie nuklearnej 20’

Dyskusja 10’

16.00 - 16.30

Sesja plakatowa - prezentacja wyróżnionych plakatów

16.30 - 18.00

Walne zgromadzenie członków PTMN

Wybory do władz PTMN - wyłącznie dla członków PTMN

19.00-21:30

Forum wymiany doświadczeń klinicznych - kolacja

Zajazd Pięć Dębów - Supraśl

 

SOBOTA (28.05.2022)

09.00 - 10.30

Sesja do wyboru

Sesja: Sztuczna Inteligencja w medycynie nuklearnej

Przewodniczący: Prof. J Braziewicz, Dr A. d’Amico 

Wykłady:

Mgr inż. M. Stanuch, Prof. A. Skalski - Czy sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość mogą zmienić medycynę nuklearną 25’

Prof. P. Słomka on line (Los Angeles, USA)- Wdrażanie algorytmów sztucznej inteligencji do metod analizy obrazowania w kardiologii 25’

Dr A. Kalinovskiy on line (Siemens-Healthineers, Chicago, USA) Artificial Intelligence in Molecular Imaging and Diagnostic Imaging 25’

Dyskusja 15’

Sesja: Klasyczna medycyna nuklearna

Przewodniczący: Prof. B. Birkenfeld,  Prof. A. Teresinska, Dr. hab. B. Chrapko 

Wykład wprowadzający: Prof. A. Teresinska- Co nowego w klasycznej  kardiologii nuklearnej 25’

Prezentacje ustne:

K. Kovačević-Kuśmierek, A. Mazurek-Kula, T. Moszura, A. Płachcińska, J. Kuśmierek. Scyntygraficzna ocena perfuzji płuc po stentowaniu lewej tętnicy płucnej (LTP) u dzieci z zespołem niedorozwoju lewej komory serca (HLHS).

S. Abdelrazek, P. Szumowski, Ł. Żukowski, M. Mojsak, A. Kociura, J. Myśliwiec. Skuteczność Leczenia I-131 subklinicznej nadczynności tarczycy w przebiegu wola guzkowego- doświadczenie własne.

P. Cichocki, K. Filipczak, J. Kuśmierek, A. Płachcińska. Przydatność dodatkowych ilościowych parametrów dynamicznej scyntygrafii nerek (DSN) w diagnostyce uro- i nefropatii zaporowej.

D. Skupiński, B. Birkenfeld, H. Piwowarska, M. Listewnik. Rola badania hybrydowego SPECT/TK z 99MTC-MDP oraz ze znakowanymi leukocytami w ocenie dolegliwości bólowych u pacjentów z implantami kostnymi.

H. Piwowarska-Bilska, S. Kurkowska,  J. Iwanowski, M. Listewnik, B. Birkenfeld Wartości SUVlbm max  dla wątroby i śledziony wyznaczone w obrazach SPECT/CT u pacjentów badanych 99mTc- tektrotydem. Raport wstępny.

Dyskusja 15’

10.30 - 10.45

przerwa

10.45 - 12.15

Plenary session: PET in oncology but not only

Chairmen: Prof. L. Królicki, Prof. B. Małkowski 

Plenary lectures:

Prof. A. Chiti (Milan, Italy)- Role of PET in lung cancer 30’

Prof. J. N. Talbot (Paris, France)- Innovative applications of fluorocholine in PET 30’

Prof. B. Małkowski- PET in diagnostics of lymphomas 30’

12.15 - 12.45

Sesja plakatowa - prezentacja wyróżnionych plakatów

12.45 - 14.15

Sesja do wyboru

Sesja: Terapia

Przewodniczący: Prof. L. Królicki, Dr hab. D. Handkiewicz-Junak, Prof. J. Kunikowska 

Prezentacje ustne:

A. Mazurek, M. Dziuk, S. Piszczek, A. Giżewska, E. Witkowska-Paten, S. Osiecki, G. Kamiński, M. Kołodziej. Wczesna dynamika stężenia chromograniny A w pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi leczonymi „gorącymi” analogami somatostatyny.

M. Opalińska, A. Sowa-Staszczak, I. Al Maraih, M. Kostecka-Matyja, A. Hubalewska-Dydejczyk. Redukcja poziomów insuliny i zapotrzebowania na diazoksyd jako efekt PRRT u pacjentów z ciężką hipoglikemią w przebiegu pierwotnie nieoperacyjnego insulinoma.

M. Opalińska, A. Sowa-Staszczak, K. Skórkiewicz, M. Buziak-Bereza, A. Stefańska, A. Hubalewska-Dydejczyk. Wpływ ligandu użytego w badania PET/CT z 68Ga-analogiem somatostatyny na decyzje terapeutyczne u pacjentów z guzami neuroendokrynnymi – w które badania wierzyć? - wynik wstępny na podstawie oceny jednego przypadku.

A. Sowa-Staszczak, M. Opalińska, A. Kania-Kuc, I. Al Maraih, M. Buziak-Bereza, A. Hubalewska-Dydejczyk. Zastosowanie PET/CT z użyciem znakowanego 68Ga analogu somatostatyny do oceny odpowiedzi na PRRT w nowotworach neuroendokrynnych (NET) na podstawie oceny ilościowej wartości SUV.

W. Cytawa, T. Bandurski, J. Tran-Gia, A. Schirbel, H. J. Wester, P. Lass, W. Połom, A. K. Buck, C. Lapa. ‘Pearls and Pitfalls’ of 68Ga-PSMA PET/CT imaging performed prior to definitive treatment of prostate cancer

M. Opalińska, G. Kaminski, M. Saracyn, M. Kołodziej, M. Dziuk, M. Dedecjus, A, Kowalska, P. Garnuszek, R. Mikołajczak, A. Hubalewska-Dydejczyk. Ocena skuteczności, opartego o dozymetrię, spersonalizowanego leczenia chorych na nowotwory neuroendokrynne, z użyciem 177Lu DOTA-TATE i mieszanek 177Lu DOTA-TATE z 90Y DOTA-TATE - projekt polskiego badania klinicznego DUONEN

E. Szczepanek-Parulska, M. Wojewoda-Korbelak, M. Borowczyk,  M.  Kałużna, B. Bromińska, K. Ziemnicka,

R. Czepczyński, M. Bączyk, M. Ruchała. Czynniki predykcyjne determinujące niepełną odpowiedź na jod promieniotwórczy u pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy

Dyskusja 20’

Sesja: PET

Przewodniczący: Prof. R. Czepczyński (Poznań),  Dr. hab. B. Chrapko (Lublin), Dr A. Kołodziejczyk (Wrocław)

Prezentacje ustne:

E. Witkowska-Patena, A. Giżewska, M. Dziuk, J. Miśko, A. Budzyńska, A. Walęcka-Mazur. Porównanie 18F-PSMA-1007 i 18F-FCH PET/CT u pacjentów z wznową raka gruczołu krokowego.

K. Pełka, J. Kunikowska, O. Tayara, L. Królicki. Przydatność badania opóźnionego [68Ga]Ga-PSMA PET/CT w obrazowaniu zmian w miednicy u pacjentów ze wznową biochemiczną raka gruczołu krokowego.

M. Wyrzykowski, R. Giersz, M. Kasprzyk, P. Cegła, M. Ruchała, R. Czepczyński. Czy występowanie przerzutów raka płuca do węzłów chłonnych zależy od parametrów metabolicznych guza pierwotnego?

M. Mojsak, P. Szumowski, B. Kubas, I. Łachmacka, M. Hładuński, A. Amelian, Ł. Łabieniec,  D. Jurgilewicz, E. Sierko, J. Myśliwiec. Zastosowanie techniki symultanicznego PET/MRI 3T z użyciem 18F-FDG u pacjentów z NSCLC kwalifikowanych do leczenia operacyjnego.

M. Mojsak, A. Parfieniuk-Kowerda, P. Szumowski, B. Kubas, I. Łachmacka, M. Hładuński, A. Amelian, J. Myśliwiec, R. Flisiak. PET/MRI z użyciem 18F-fluorodeoksyglukozy (18F-FDG) oraz 18F-choliny jako multiparametryczna technika diagnostyczna u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (HCC). Doniesienie wstępne.  

M. Mojsak, P. Szumowski, B. Kubas, I. Łachmacka, M. Hładuński, A. Amelian, D. Jurgilewicz, J. Myśliwiec, J. Zajkowska. Zastosowanie techniki 18F-FDG PET/MR u pacjentów po przebytym leczeniu z powodu infekcyjnego zapalenia krążka międzykręgowego celem oceny efektów leczenia.

M. Kołodziej, D. Brodowska-Kania,  M.  Saracyn, M. Dziuk, G. Kamiński. Zastosowanie badania PET/CT z 11C-metioniną w diagnostyce pooperacyjnego zespołu głodnych kości u pacjentki po paratyroidektomii- opis przypadku.

Dyskusja 20’

Sesja sekcji fizyków

Prowadzący: Prof. J. Braziewicz (Kielce), Dr M. Tulik (Kraków)

Prezentacje ustne:

A. d’Amico, D. Borys. Wybrane aspekty metod sztucznej inteligencji w medycynie nuklearnej 15’

P. Cegła, G. Currie, W. Cholewiński, M. Bryl, K. Witkowska, M. Trojanowski, K. Pietrasz, K. Matuszewski, T. Piotrowski, J. Malicki, R. Czepczyński. Wpływ parametrów badania [18F]FDG PET/CT na przeżycie pacjentów z rakiem płuca– retrospektywna analiza za pomocą sieci neuronowej oraz konwencjonalnych metod statystycznych 15’

P. Szubstarska, A. Budzyńska, K. Kacperski, A. Kubik, I. Cieszykowska, M. Dziuk. Kalibracja gamma kamery na potrzeby dozymetrii wewnętrznej w terapii izotopowej Lu-177 15’

P. Saganowski, A. Listkowska, Z. Tymiński, E. Kołakowska, E. Lech, T. Ziemek, D. Cacko, A. Jęczmieniowski, M. Czudek, R. Broda, J. Marganiec-Galazka. Pomiary radionuklidów alfa i beta promieniotwórczych z zastosowaniem mierników aktywności 15’

Sprawozdanie i wybory Zarządu Sekcji Fizyki Medycznej PTMN 30’

14.15 - 14.45

Podsumowanie i zakończenie XVII Zjazdu PTMN

Highlight lecture: Prof. R. Czepczyński 

14.45 - 15.30

Lunch

INFORMACJE DO PREZENTACJI USTNYCH:

Osoby realizujące doniesienia zakwalifikowane do wystąpień ustnych proszone są o przygotowanie 10' prezentacji w Power Point
Realizacja zgodnie z programem zamieszczonym na stronie www.