15 stycznia 2020

Opłaty

Opłaty uczestników Zjazdu PTMN

Rejestracja standardowa obowiązuje do 15 marca 2022.

Rejestracja późna obowiązuje od 15 marca do 17 kwietnia 2022.

Rejestracja na miejscu jest możliwa w dniu 21 maja 2022.

Rodzaj uczestnictwa

do 15 marca

do 17 kwietnia

na miejscu

Członkowie PTMN - wykształcenie wyższe

600 zł

700 zł

850 zł

Członkowie PTMN - sekcja techników, pielęgniarek i specjalizantów

400 zł

450 zł

600 zł

Osoby towarzyszące

450 zł

500 zł

550 zł

Pozostali uczestnicy

700 zł

800 zł

850 zł

Rejestracja uczestnictwa będzie czynna do 17 kwietnia 2020.

Po tym terminie przesłane zgłoszenia będą traktowane wg opłaty na miejscu.

 

W ramach opłaty uczestnikom przysługuje:

  • prawo uczestnictwa we wszystkich sesjach naukowych
  • materiały zjazdowe
  • udział w Uroczystym Otwarciu Zjazdu
  • udział w wydarzeniach towarzyszących zgodnie z programem Zjazdu
  • catering w trakcie trwania przerw

W ramach opłaty osobom towarzyszącym przysługuje:

  • udział w wydarzeniach towarzyszących zgodnie z programem Zjazdu
  • catering w trakcie trwania przerw

Wpłaty:

Nr konta do przelewów INTERSERVIS SP. z o.o. ul. Łąkowa 11 90-562 Łódź prowadzone w banku mBank : 10 1140 2004 0000 3202 8032 6981