15 stycznia 2020

Opłaty

Opłaty uczestników Zjazdu PTMN

Rejestracja standardowa i opłata obowiązuje do 25 lutego 2020.

Rejestracja późna i opłata obowiązuje od 25 lutego do 17 kwietnia 2020.

Rejestracja na miejscu i opłata jest możliwa w dniu 21 maja 2020.

 

Rejestracja uczestnictwa będzie czynna do 17 kwietnia 2020.

Po tym terminie przesłane zgłoszenia będą traktowane wg opłaty na miejscu.

Opłaty obejmują

  • uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych
  • materiały zjazdowe
  • udział w Uroczystym Otwarciu Zjazdu
  • udział w wydarzeniach towarzyszących zgodnie z programem Zjazdu
  • catering w trakcie przerw

W ramach opłaty osobom towarzyszącym przysługuje:

  • udział w wydarzeniach towarzyszących zgodnie z programem Zjazdu
  • catering w trakcie przerw

Członkowie PTMN

Wyższe wykształcenie

600

do 25 lutego

Członkowie PTMN

sekcja techników, pielęgniarek i specjalizantów

400

do 25 lutego

Osoby towarzyszące

450

do 25 lutego

Pozostali uczestnicy

700

do 25 lutego

Członkowie PTMN

Wyższe wykształcenie

700

do 17 kwietnia

Członkowie PTMN

sekcja techników, pielęgniarek i specjalizantów

450

do 17 kwietnia

Osoby towarzyszące

500

do 17 kwietnia

Pozostali uczestnicy

800

do 17 kwietnia

Rejestracja na miejscu

Członkowie PTMN

Wyższe wykształcenie

850

Członkowie PTMN

sekcja techników, pielęgniarek i specjalizantów

600

Osoby towarzyszące

550

Pozostali uczestnicy

850