15 stycznia 2020

Opłaty

Szanowni Państwo,

Rejestracja i dotychczasowe wpłaty uprawniają do uczestnictwa w XVII Zjeździe PTMN w nowym terminie 26-28 maja 2022

Opłaty uczestników Zjazdu PTMN

Rejestracja standardowa i opłata obowiązuje do 15 marca 2022.

Rejestracja późna i opłata obowiązuje od 15 marca do 17 kwietnia 2022.

Rejestracja na miejscu i opłata jest możliwa w dniu 26 maja 2022.

 

Rejestracja uczestnictwa będzie czynna do 17 kwietnia 2022.

Po tym terminie przesłane zgłoszenia będą traktowane wg opłaty na miejscu.

Opłaty obejmują

  • uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych
  • materiały zjazdowe
  • udział w Uroczystym Otwarciu Zjazdu
  • udział w wydarzeniach towarzyszących zgodnie z programem Zjazdu
  • catering w trakcie przerw

W ramach opłaty osobom towarzyszącym przysługuje:

  • udział w posiłkach

Członkowie PTMN

Wyższe wykształcenie

600

do 15 marca

Członkowie PTMN

sekcja techników, pielęgniarek i specjalizantów

400

do 15 marca

Osoby towarzyszące

450

do 15 marca

Pozostali uczestnicy

700

do 15 marca

Członkowie PTMN

Wyższe wykształcenie

700

do 17 kwietnia

Członkowie PTMN

sekcja techników, pielęgniarek i specjalizantów

450

do 17 kwietnia

Osoby towarzyszące

500

do 17 kwietnia

Pozostali uczestnicy

800

do 17 kwietnia

Rejestracja na miejscu

Członkowie PTMN

Wyższe wykształcenie

850

Członkowie PTMN

sekcja techników, pielęgniarek i specjalizantów

600

Osoby towarzyszące

550

Pozostali uczestnicy

850